3
دوره آموزشی

3622
دانشجو

40 ساعت
ساعت آموزش

1
تعداد اساتید

دوره های آموزشی

دوره آموزشی رپر مارکتی

بدون امتیاز 0 رای
2,000,000 تومان
57
2,000,000 تومان

دینامیت هیپ هاپ

5.00 5 رای
5,000,000 تومان
194
5,000,000 تومان
3,976
رایگان!