رپ تلنت 2 (بیت + ویدئوهای نقد و بررسی)

بدون امتیاز 0 رای
199,000 تومان

اینسترومنتال + ویدئوی نقد و بررسی مربوط به رپ تلنت 2

19
199,000 تومان

رپ تلنت 3 (بیت + ویدئوهای نقد و بررسی)

اینسترومنتال + ویدئوی نقد و بررسی مربوط به رپ تلنت 3

15
199,000 تومان

رپ تلنت 4 (بیت + ویدئوهای نقد و بررسی)

بدون امتیاز 0 رای
199,000 تومان

اینسترومنتال + ویدئوی نقد و بررسی مربوط به رپ تلنت 3

26
199,000 تومان

رپ تلنت 5 (بیت + ویدئوهای نقد و بررسی)

بدون امتیاز 0 رای
199,000 تومان

اینسترومنتال + ویدئوی نقد و بررسی مربوط به رپ تلنت 3

14
199,000 تومان

رپ تلنت 6 (بیت + ویدئوهای نقد و بررسی)

بدون امتیاز 0 رای
199,000 تومان

اینسترومنتال + ویدئوی نقد و بررسی مربوط به رپ تلنت 6

20
199,000 تومان

رپ تلنت 7 (بیت + ویدئوهای نقد و بررسی)

بدون امتیاز 0 رای
199,000 تومان

استعدادیابی نسل جدید رپ فارسی | بیت + ویدئوهای نقد و بررسی وکال | پروژه شماره 7

6
199,000 تومان

رپ تلنت1 (بیت + ویدئوهای نقد و بررسی)

بدون امتیاز 0 رای
199,000 تومان

اینسترومنتال + ویدئوی نقد و بررسی مربوط به رپ تلنت 1

2
199,000 تومان

سوپر تلنت

بدون امتیاز 0 رای
4,000,000 تومان

همه تلنت های آفلاین و آنلاین رو با هم ثبت نام کن

3
4,000,000 تومان