70%
تخفیف

رپ تلنت 2 (بیت + ویدئوهای نقد و بررسی)

اینسترومنتال + ویدئوی نقد و بررسی مربوط به رپ تلنت 2

59,000 تومان
50%
تخفیف

رپ تلنت 3 (بیت + ویدئوهای نقد و بررسی)

اینسترومنتال + ویدئوی نقد و بررسی مربوط به رپ تلنت 3

99,000 تومان
35%
تخفیف

رپ تلنت 4 (بیت + ویدئوهای نقد و بررسی)

اینسترومنتال + ویدئوی نقد و بررسی مربوط به رپ تلنت 3

129,000 تومان
70%
تخفیف

رپ تلنت1 (بیت + ویدئوهای نقد و بررسی)

اینسترومنتال + ویدئوی نقد و بررسی مربوط به رپ تلنت 1

59,000 تومان