راهنمای رپ تلنت

حتما این ویدئوها رو قبل از ثبت نام توی تلنت ببین:

رپ تلنت : داستان چیه؟

رپ تلنت : راهنمای ارسال وکال

تا شروع تلنت جدید چقد مونده؟!

روز
ساعت
دقیقه
ثانیه
رپ تلنت 7 شروع شد
6
199,000 تومان

سوپر تلنت

بدون امتیاز 0 رای
4,000,000 تومان
3
4,000,000 تومان
20
199,000 تومان
14
199,000 تومان
26
199,000 تومان
19
199,000 تومان
2
199,000 تومان