تبریک میگم که تصمیم گرفتی برای علاقه و استعدادت ارزش قائل بشی و وقت بذاری!